Intrebari frecvente ...

Intrebari

Cele mai frecvente intrebari de la consumatori
Nu ți-ai găsit întrebarea? Trimite-ne întrebările la Email: furnizare@izvordelumina.ro
Care sunt recomandările Izvor de Lumina în cazul în care doriți să vă schimbați furnizorul de energie electrică?

-    Citiți cu mare atenție toate clauzele contractuale! Perioada de menținere a prețului din ofertă trebuie să fie cel puțin un an. Verificați dacă contractul conține clauze care permit furnizorului modificarea pe parcurs a prețului la energia electrică! Verificați dacă furnizorul are posibilitatea să denunțe unilateral contractul!

-    Dacă termenele de plată sunt mai mici decât ale actualului furnizor, acordați atenție sporită termenului de scadență a facturii și penalităților aplicate de noul furnizor.

-    Facturarea certificatelor verzi și a cogenerării de înaltă eficiență este obligatorie. Noul furnizor le va include în factura dumneavoastră de energie electrică.

-    Izvor de Lumina facturează energia electrică post consum. Solicitarea noului furnizor de a i se plăti în avans energia electrică poate fi un semnal în legătură cu problemele financiare cu care acesta se confruntă.

-    Dacă sunteți client casnic și ați optat pentru schimbarea furnizorului, nu mai puteți reveni la tarife reglementate.

-    Problemele de natură tehnică (întreruperile în alimentare, nivelul necorespunzător al energiei electrice furnizate) se vor menține, chiar dacă schimbați furnizorul. Operatorul de rețea este același.

Retineti:

-    În calitate de consumator, beneficiați de o perioadă de 14 zile pentru a vă putea retrage dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere.

Care este termenul în care se poate contesta o factură?
-    În cazul în care clientul dorește să conteste valoarea unei facturi, trebuie să comunice furnizorului de energie acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii . Furnizorul este obligat să analizeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării sale. În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile lucratoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile lucratoare.
Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final casnic?
  1.    1. cererea de încheiere a contractului; în cazul în care solicitatului care allege o ofertă-tip, în cerere trebuie să precizați opțiunea acestuia privind oferta aleasă;
  2.    2. copia actului de identitate;
  3.    3. copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezintați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;
  4.    4. certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care trebuie să dați o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.

Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final noncasnic?

1. cererea de încheiere a contractului; în cazul în care solicitatului care allege o ofertă-tip, în cerere trebuie să precizați opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

2. copia actului de identitate/ certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care se derulează plățile. În cazul în care solicitantul nu deține aceste documente, se prezintă documentele de identificare, conform legislației aplicabile.

3. copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezintați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;

4. certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

5. documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul solicită acest tip de serviciu.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care trebuie să dați o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica?

   Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), aveți posibilitatea să uzați de dreptul de eligibilitate, adică să vă alegeți furnizorul și să încheiați cu acesta contract / contracte de furnizare a energiei electrice pentru locul sau locurile dumneavoastră de consum.

Dacă doriți să deveniți client Izvor de Lumina,

1. La solicitarea dumneavoastră, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, vă comunicăm informațiile preliminare privind prețul energiei electrice furnizate, condițiile de plată a facturilor, valabilitatea ofertei și disponibilitatea serviciilor noastre.

2. După ce s-a convenit asupra clauzelor contractuale, este necesar să completați cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client casnic/ cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice client noncasnic și, însoțită de documentele solicitate în formular, să o transmiteți la Izvor de Lumina, prin canalul agreat în etapa de ofertare.

3. Noul contract își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul anterior.

4. Pentru încetarea contractului de furnizare anterior, veți notifica în scris vechiul furnizor în legătură cu intenția dumneavoastră. Notificarea trebuie transmisă acestuia, distribuitorului zonal și Izvor de Lumina cu cel puțin 21 de zile înainte de data de la care doriți să înceteze contractul.

5. Pe baza noului contract de furnizare încheiat, IZVOR DE LUMINA va întreprinde demersurile necesare încheierii contractelor necesare pentru asigurarea serviciului de distribuție și a tuturor celorlalte servicii necesare pentru derularea contractului de furnizare.

6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, vechiul furnizor/ operatorul de rețea are obligația de a vă transmite factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată. Factura trebuie plătită până la termenul scadent.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. El este reglementat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 105/ 2014.

Vă așteptăm pentru informații suplimentare la punctele noastre de relații cu clienții, prin Call Center sau    Email: furnizare@izvordelumina.ro

Ce este un client eligibil?

Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.

Ce inseamna client casnic?

Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.

Ce inseamna client noncasnic?

Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.